SGP 2018 – Kotizacije i smeštaj

Kotizacije 

  • Za uplate do 30.04.2018.   5.000,00 din
  • Za uplate od 30.04.2018    7.000,00 din

Tel.   (021) 459 347

Smeštaj

Rezervacije se mogu obezbediti  direktno u centru:

“CePTOR” – Andrevlje, Fruška gora

Tel/fакs:  (021) 48 02 400 / (021) 48 02 420