Kontakt

TEHNIČKI SEKRETAR KONFERENCIJE

Aleksandra Dmitrović

tel.   021 459 347

mob.  063 775 43 87

e-mail: alejandra@uns.ac.rs

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju,

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel.  021 459 983

mob.   063 504 235

e-mail: radonv@uns.ac.rs

PREDSEDNIK PROGRAMSKOG ODBORA

Prof. emeritus Radomir Folić, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju,

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 485 26 44

mob. 064 165 55 29

e-mail: folic@uns.ac.rs

PREDSEDNIK DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA NOVOG SADA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

tel.   021 457 668

mob.  063 504 235

e-mail: radonv@uns.ac.rs