O nama

Savez inženjera i tehničara Vojvodine (u daljem tekstu: SITV) je dobrovoljna, nevladina, van i nad-stranačka, nedobitna, stručno-naučna, interesna, profesionalna organizacija inženjera i tehničara i njihovih udruženja sa područja Autonomne Pokrajine Vojvodine, osnovana na neodređeno vreme.

SITV je zasnovan na slobodi udruživanja, otvoren za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i dr. organizacijama i udruženjima na bazi međusobnog uvažavanja i samostalnosti u radu, osnovan s ciljem ostvarivanja zajedničkih stručnih interesa i ciljeva svojih članova, u skladu sa Zakonom.