Istorijat

Savez inženjera i tehničara Vojvodine je osnovan pre II Svetskog Rata kao interesno udruženje inženjera i tehničara različitih struka i sveoje aktivnosti ostvarivao do početka Rata, a nakon oslobođenja, do danas SITV je svoje ciljeve i aktivnosti ostvarivao u pravnom i faktičkom kontinuitetu na osnovu Statuta od 01.06.1985 godine i na osnovu Statuta od 19.09.2008 godine, a u Registar društvenih organizacija i udruženja građana upisan je Rešenjem GSUP Novi Sad br. 05-212-187/85 od 16.12.1985 god. pod. reg.brojem 198.

SITV je od osnivanja svoje ciljeve ostvarivao samostalno kroz rad i aktivnosti svojih članova i članica, kao i kroz kolektivno članstvo u radu Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS), a putem tih Saveza i kroz kolektivno članstvo u Privrednoj komori Srbije i u međunarodnim asocijacijama : C.O.P.I.S.E.E (Stalna Konferencija inženjera Jugoistočne Evrope) i FEANI (Evropska federacija nacionalnih inženjerskih udruženja).

SITV ima svoju pokretnu imovinu kojom upravlja i koju koristi kao dobar domaćin.

Nepokretnu imovinu Saveza čini višestambena zgrada u ul.Maksima Gorkog br.39 u Novom Sadu, a stečena je u svojinu između I i II Svetska rata izgradnjom kao “Dom inženjera” iz sredstava od dobrovoljnih priloga, donacija i dobrovoljnim radom inženjera, tehničara i građevinskih preduzeća.

Nepokretnu imovinu iz st.4 ovog člana SITV kao pravni slednik predratne inženjersko-tehničarske organizacije Vojvodine, koristi u kontinuitetu u skladu sa namenom izgradnje iz donatorskih sredstava-kao Dom inženjera i to delom kao zakupodavac stanova, a delom kao svoje sedište i sedište članica SITV koje deluju na području Grada Novi Sad.