Poziv za prijavu radova

SANS2018_Digitalni-mediji-WWW-FB-Post-SRP

Društvo arhitekata Novog Sada po 21. put organizuje Salon arhitekture Novi Sad, koji će se održati od 28. septembra do 5. oktobra 2018. godine. Ovogodišnji Salon prati koncept zacrtan na njegovom prethodnom izdanju 2016. godine, kada je snažnije inkorporirana međunarodna orijentacija u identitet Salona, i to ona koja se tiče našeg najbližeg okruženja i zajedničkog kulturnog prostora. Stoga su u konkurenciji za nagrade Salona ravnopravni učesnici sa svojim radovima iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, te Mađarske i Rumunije. Salon arhitekture Novi Sad želi da prikaže presek arhitektonske prakse upravo iz tako ocrtanog regiona, kako bi se stvorili bolji uslovi za poređenje trenutnog stanja arhitekture lokalnih scena koje počivaju na često zajedničkom nasleđu. Ishodišta tih scena su već dugo vremena različita, ali tim pre je potrebno negovati mesto njihovog kontinuiranog susreta i vrednovanja, što je upravo Salon arhitekture Novi Sad.

Propozicije

Salon je međunarodno karaktera. Pravo na prijavu radova imaju učesnici iz: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Mađarske i Rumunije.

Učesnici Salona mogu konkurisati za nagrade u sledećim kategorijama:

 1. Arhitektura
 2. Urbanizam
 3. Enterijer
 4. Konkursni radovi
 5. Studentski radovi
 6. Publikacije
 7. Digitalni prostor
 8. Eksperiment u arhitekturi

Pod kategorijom Digitalni prostor se podrazumevaju radovi iz oblasti CGI dizajna (arhitektonske vizualizacije, animacije, game design), parametarskog dizajna, digitalne fabrikacije, generativnog i interaktivnog dizajna i slično.

U kategoriju Eksperiment u arhitekturi spadaju i scenografije, instalacije, efemerna arhitektura i slično.

Jedna prijava može sadržati samo jedan rad, prijavljen u samo jednoj kategoriji.

Na Salon mogu biti prijavljeni radovi nastali ili realizovani u poslednje tri godine.

Prijave se mogu slati na srpskom ili engleskom jeziku.

U cilju promovisanja dobre arhitektonske prakse u Vojvodini, posebno priznanje Salona biće dodeljeno radovima realizovanim na ovom području.

Terminski plan

 Početak konkursa: 20.07.2018.

Rok za dostavu radova za selekciju (elektronski):01.09.2018.

Rezultati selekcije biće poznati autorima do: 05.09.2018.

Rok za dostavu plakata za izložbu i materijala za katalog (elektronski): 20.09.2018.

Otvaranje Salona idodelanagrada: 28.09.2018.

Žiri

Imena članova žirija biće objavljena naknadno, a najkasnije do 01.09.2018. godine.

 Kotizacija

Kotizacija za učešćena Salonu se plaća za radove koji prođu selekciju žirija. Kotizacija obezbeđuje izlaganje na salonu, štampu izložbenog rada i jedan primerak kataloga koji će se štampati nakon Salona.

Kotizacija iznosi:

4000 din / 35 € – za sve učesnike, osim:

2500 din – za članove DaNS-a

1800 din / 15 €– zastudente

0 din – zaučesnike u kategoriji Publikacije, koji umesto uplate kotizacije ostavljaju DaNS-u po jedan primerak svoje publikacije.

 Tehničke informacije za prijavu radova (faza pre-selekcije)

Jedna prijava se odnosi na jedan rad u jednoj kategoriji. Prijavni formulari materijal poslati na adresu: salon.arhitekture.ns@gmail.com

 1. Prijavni formular možete preuzeti sa internet stranice DaNS-a: www.dans.org.rs

Prijavu poslati u .DOC ili .DOCX formatu, sa nazivom u sledećo formi:
prezime jednog autora_redni broj prijave_kategorija.doc

Kao npr:
petrovic_1_arhitektura.doc

Redni broj prijave se odnosi na lični broj prijavljenih radova, u slučaju da neko šalje više od jednog rada.

 1. Pored prijavnog formulara potrebno je poslati i paket materijala u .RAR ili .ZIP formatu, sa nazivom u sledećoj formi:
  prezime jednog autora_redni broj prijave_kategorija.rar

Ovaj paket treba da sadrži:

 • Maksimalno 10 grafičkih priloga i ilustracija koje najbolje prikazuju projekat (fotografije, osnove, preseci, 3D prikazi, i sl.), u JPG ili PDF formatu
 • tekstualni opis projekta – maksimalno 2000 karaktera (sa razmacima)
 • Ukoliko autori žele da pošalju video ili neki drugi veliki fajl, molimo Vas da pošaljete link za online pregledanje.

Autorima selektovanih radova će naknadno biti dostavljene instrukcije za uplatu kotizacije i pripremu materijala za izložbu i katalog.