Predlog za imenovanje novog Železničko-drumskog mosta preko Dunava u Novom Sadu

Novi žežečk

Savez inženjera i tehničara Vojvodine i JVP Vode Vojvodine su dali predog da se novi most na mestu starog Žeželjevog mosta u Novom Sadu nazove po tvorcu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, inženjeru Nikoli Mirkovu. U tu svrhu SITV je predao dopis sa ovim predlogom Komisiji za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi u Novom Sadu.

U ovom dopisu između ostalog stoji i obrazloženje ove inicijative:

“Inženjer Mirkov stoji iza projekta sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav, najsveobuhvatnijeg i najambicioznijeg tehničkog poduhvata izvedenog na teritoriji Vojvodine, koji je toj teritoriji suštinski definisao fizički i društveni karakter, civilizacijski je odredivši kao prostor pogodan za najveću koncentraciju nastanjivanja, proizvodnje i kulturne nadgradnje, a čiji potencijali tek treba da budu dosegnuti. Polazeći od stava da bi trebalo održati tradiciju da se most na tom mestu imenuje po inženjerima (kao što je to bio slučaj sa inž. Brankom Žeželjem), smatramo da je najpodesniji kandidat za to imenovanje upravo Nikola Mirkov. Time bismo takođe nastavili tradiciju imenovanja novih mostova na Dunavu po najzaslužnijim predstavnicima svojih oblasti, počevši od Mihajla Pupina (naučnik), preko Nikole Mirkova (inženjer), sa mogućnošću da se ta sekvenca dalje nastavi imenima umetnika, filozofa…”

U SITV-u se nadaju da će inicijativa naići na podršku stanovnika i institucija u  Novom Sadu  čime će se odati zasluženo priznanje idejnom tvorcu najambicioznijeg investicionog projekta svog vremena u Evropi.

 

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply